FEGAMP – Federación Galega de Municipios e Provincias

Contacto

Dirección

Federación Galega de Municipios e Provincias
Rúa Varsovia 4C – 6ª planta. Área Central
15707 Santiago de Compostela

Tel.

Tel. 981 555 999 Fax. 981 252 890

E-correo