FEGAMP – Federación Galega de Municipios e Provincias

Artigos coa etiqueta:: Europa

Carta Europea de 15 octubre 1985, ratificada por Instrumento de 20 enero 1988